Davlat xizmatlari

Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligi tizimidagi tashkilot va korxonalar tomonidan ko’rsatiladigan davlat xizmatlari ro’yxati

T/r Davlat xizmatlari reestr raqami Davlat xizmatining nomi Davlat xizmatini ko‘rsatish natijasini beruvchi vakolatliorganning nomi To‘lov turi Davlat xizmati ko‘rsatish shakli (an’anaviy va elektron) Xizmatdan foydalanish (Jismoniy va yuridik shaxslar)
075 Issiqlik ta’minoti korxonasi
1. 0751 Jismoniy va yuridik shaxslarni issiqlik ta’minoti tarmoqlariga ulash Issiqlik ta’minoti korxonasi Pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
2. 0752 Issiq suvni hisobga olish (hisoblagich) uskunasini echish, o‘rnatish va qiyoslashga ariza berish Issiqlik ta’minoti korxonasi Bepul, pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
3. 0753 Iste’molchilarning issiq suv hisoblagichini almashtirish Issiqlik ta’minoti korxonasi Pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
4. 0754 Issiq suv hisoblagichni plombalash Issiqlik ta’minoti korxonasi Bepul Elektron Xizmatdan foydalanish
076 Suv va kanalizatsiya xo‘jaligi tashkiloti
5. 0761 Jismoniy va yuridik shaxslarni suv ta’minoti va suvchiqarib tashlash tarmoqlariga ulash Suv va kanalizatsiya xo‘jaligi tashkiloti Pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
6. 0762 Ichimlik suvi uchun suvini hisobga olish (hisoblagich) uskunasini echish, o‘rnatish va qiyoslashga ariza berish Suv va kanalizatsiya xo‘jaligi tashkiloti Bepul, pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
7. 0763 Iste’molchilarning ichimlik suvi hisoblagichini almashtirish Suv va kanalizatsiya xo‘jaligi tashkiloti Pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
688. 0764 Iste’molchi balansida bo‘lgan suv ta’minoti va suvni chiqarib tashlash qurilmalariga texnik xizmat ko‘rsatish uchun ariza berish Suv va kanalizatsiya xo‘jaligi tashkiloti Pullik Elektron Xizmatdan foydalanish
689. 0765 Ichimlik suvi uchun suv hisoblagichni plombalash Ichimlik suvi xo‘jaligi tashkiloti, Majburiy ijro byurosi Bepul Elektron Xizmatdan foydalanish

Asos: Davlat xizmatlari reestri

Davlat xizmatlarini ko’rsatishga asos: O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son qarori

1. Ichimlik suvga ulanish uchun texnik shart berish;
2. Suv ta’minoti va oqava suv loyiha oldi va loyiha hujjatlarini ishlab chiqish;
3. Kanalizatsiya xizmatlarini ulash uchun texnik shart berish;
4. Ichimlik suv bilan ta’minlash;
5. Oqava suvlarni qabul qilish;
6. Texnik suv bilan ta’minlash;
7. Texnik shartlar bajarilgandan keyin shartnoma;
8. Kommunal sohasida xodimlarni malakasini oshirish;
9. Xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlariga huquqiy yordam va konsultatiyalar berish;