Обращении юридических и физических лиц

Ўзбекистон Республикаси

Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан

ишлаш бўлими тўғрисида

НИЗОМ

 I. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўлими (кейинги ўринларда Бўлим деб аталади)нинг асосий вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, жавобгарлигини, шунингдек фаолиятининг ташкилий асосларини белгилайди.

2. Бўлим уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасига тааллуқли жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига доир ишларни амалга оширади ва ўз фаолияти юзасидан Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирига (кейинги ўринларда Вазир деб аталади) ҳисобот беради.

3. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, бошқа қонун ҳужжатларига, Вазирнинг буйруқ ва кўрсатмаларига, шунингдек ушбу Низомга амал қилади.

4. Бўлим ўз фаолиятини давлат бошқарув органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги (кейинги ўринларда Вазирлик деб аталади) марказий аппаратининг бошқарма, бўлим, хизмат ва тизимдаги корхона, ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширади.

II. Бўлимнинг асосий вазифалари ва функциялари

5. Қуйидагилар Бўлимнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

Вазирлик ваколатларига тегишли масалалар бўйича жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида қонун ҳужжатларини ижро этиш;

жисмоний ва юридик шахсларнинг тушган мурожаатлари бўйича, уларнинг кўриб чиқилиши натижаларини ҳисобга олган ҳолда, маълумотлар базасини шакллантиришга доир ишларни назорат қилиш ва мувофиқлаштириш;

жисмоний шахслар, шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахсларнинг Вазирлик ваколатига киритилган масалаларга тааллуқли мурожаатларини (таклифлари, аризалари ва шикоятларини) қонунчиликда белгиланган тартибда кўриб чиқиш;

жисмоний ва юридик шахсларни вазирлик раҳбарлари томонидан қабул қилиш ишларини мувофиқлаштириш;

жисмоний ва юридик шахсларнининг мурожаатлари билан боғлиқ ишлар ҳолатини таҳлил қилиш ва умумлаштириш;

электрон ҳужжат айланиши тизимини кенг жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш;

таркибий бўлимлар томонидан мурожаатлар кўриб чиқилишини доимий назорат қилиш ва унинг мониторингини олиб бориш, уларнинг ўз вақтида ва зарур тарзда кўриб чиқилишини таъминлаш чора-тадбирларини кўриш;

Вазирликнинг ишонч телефонини, вазирлик сайти орқали вазирнинг виртуал қабулхонасини ҳамда вазирликда фуқароларнинг қабулини ташкил этиш;

Вазир ва унинг ўринбосарларининг сайёр қабуллари жадвалини тасдиқлатиш ва жадвал асосида ўтказилишини ташкил этиш;

ташкилотларнинг бўлим ваколатига тааллуқли ҳисоботларини қабул қилиш ва уларни умумлаштириш;

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш самарадорлигини ошириш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

ташкилотларга жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашда амалий ва услубий ёрдам кўрсатиш;

бўлим ўз ваколатлари доирасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифа ва функцияларни ҳам амалга ошириши мумкин.

III. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

6. Бўлим ўзига юкланган вазифа ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

вазирликнинг аппарат ва Ҳайъат йиғилишларида белгиланган тартибда иштирок этади;

Вазирлик марказий аппаратининг бошқарма, бўлим, хизмат ва тизимдаги корхона, ташкилотлардан жисмоний ва юридик шахсларнининг мурожаатлари бўйича Вазирлик ваколатига кирадиган ҳужжатлар, статистика маълумотлар, таҳлилий материаллар, хулоса ва бошқа ахборотларни сўраб олади;

ҳукумат, давлат ва хўжалик бошқаруви органларига, жойлардаги ижро этувчи ҳокимият органларига қонун ҳужжатларига мувофиқ кўриб чиқиш учун жисмоний ва юридик шахсларнининг мурожаатлари юзасидан таклифлар ишлаб чиқади ва белгиланган тартибда раҳбариятга киритади;

ўз ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнининг мурожаатлари юзасидан конференция, семинар ва бошқа тадбирлар ўтказишни ташкиллаштиради ва шундай ўтказиладиган тадбирларда иштирок этади;

вазирликнинг ташкилий тузилмасига кирувчи бошқарма, бўлим, корхона ва ташкилотлар ва уларнинг раҳбарлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнининг мурожаатлари бўйича қонунчилик талабларини бажармаган ёки лозим даражада бажармагани учун вазирлик раҳбариятига тақдимнома ва таклифлар киритади;

раҳабрият билан келишган ҳолда жисмоний ва юридик шахсларнининг мурожаатларини кўриб чиқишда тегишли мутахассис ва экспертларни жалб қилиш чораларини кўради;

мурожаатларни кўриб чиқишнинг қонунийлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва давлатнинг манфаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи сабабларни бартараф этиш, қонун ҳужжатларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар киритади.

7. Бўлим қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

8. Бўлимга Вазир томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод қилинадиган Бўлим бошлиғи бошчилик қилади. Бўлим бошлиғи бир нафар бош мутахассисга эга. Бош мутахассис Вазир томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод қилинади.

9. Бўлим бошлиғи Бўлим фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади.

10. Бўлим фаолияти ходимларнинг лавозим йўриқномасида белгиланадиган меҳнат тақсимотига асосан амалга оширилади.

11. Бўлим ходимларининг лавозим йўриқномаси вазир томонидан тасдиқланади.

12. Бўлим ходимлари ўзларининг хизмат вазифаларини бажариш вақтида, юклатилган ваколатлар доирасидан четга чиққанликлари, шунингдек, ҳуқуққа хилоф ҳаракатлар ёки ҳаракатсизлиги, хизмат (лавозим) вазифаларини бажармаганликлари ёхуд лозим даражада бажармаганликлари учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда интизомий ёки бошқа жавобгарликка тортилади.

V. Якунловчи қоида

13. Бўлимни қайта ташкил этиш ва тугатиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўлимининг

ТУЗИЛМАСИ

Бўлим бошлиғи

Бош мутахассис

Жами: Бўлимда 2 та штат бирлиги мавжуд.