«Абат мәҳәлле» бағдарламасы әмелде

      Нөкис каласығы «Ақ жағыс» МПЖ аймағы «Абат мәҳәлле» бағдарламасына киритилген болып, ҳәзирде мәкан пухаралар жыйыны аймағында жайласқан Сор…

Жаслар менен ушырасыў болып өтеди

26-май күни Жаслар менен ушырасыў болып өтеди   Бәршемизге белгили, Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен жасларды жаңаша талаплар ҳәм заманагөй қараслар тийкарында…

Президент Шавкат Мирзиёев мектеплердиң питкериўши класс оқыўшыларына қутлықлаў жоллады

  Әзиз перзентлерим! Қәдирли мектеп пикериўшилери!   Бәринен бурын, барлығыңызды бийғубар оқыўшылық жылларыңызды артта қалдырып, қәдирдан мектебиңиз, меҳрийбан устазларыңыз бенен…