Нөкис қаласында көп қабатлы үйлерде еки контурлы ысытыў қазанларын орнатыў ислери

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2017 жыл 15-16 декабрь кунлери Қарақалпақстан Республикасина сапары дауамында берилген тапсырмалар ҳәм кеңейтирилген ҳалда өткезилген жыйналыс баянаманиң (23.12.2017 ж № 19109-хх) 73 ҳәм 74-бантлерине тийкар коммерциялық банклериниң филиалларина бириктирилген 143 көп қабатлы уйлердеги 2866 квартира ийелериниң талапларина көре еки контурлы ысытыў қазанларын сатып алыў ҳәм орнатыў ушын 14 пайыздан 5 жыл муддетке имтиязлы тутуныў кредитлерин ажырытып бериу тапсырылған.

 

Еки контурлы ысытыў қазанлары « Vitech », « Ariston », « Airfel » ҳәм « Hair » маркаларин орнатыў квартира ийелериниң өз қәлеўи тийкарында екенлиги ҳәм усы орнатылған қазанларға “ GOOD DEEDS “ ЖШЖ, “ Проект Строй Нукус ” ЖШЖ ҳәм “ NUKUS MONTAJ SPETS STROY” ЖШЖ қәрханалар тәрепинен сервис хызметлерин көрсетеди.
Бугинги кунге келип 2291 квартираға еки контурлы ысытыў қазанлары орнатылды.

Бунан тысқары еки контурлы ысытыў қазанлары энергия үнемдарлығы ҳәм өрт қәўипсизлиги бойынша толық жуўап береди. Электродлы жандырғыш, суўсыз ислеўден, тармақтағы суўдың музлаб қалыўдан, газдан зәҳәрлениўдиң алдын алыў датчиклери менен тәмийинленгенлиги ҳәм қәўипсизлиги бойынша пухараларға түсиндириў жумыслары алып барылмақта.