Жер тараўындағы қатнасықларды түпкиликли жетилистириў бойынша усыныслар көрип шығылды

 

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 3-июнь күни жер қатнасықларын жетилистириў мәселелери бойынша мәжилис өткерди.

 

Жер – улыўма миллий байлық. Соңғы жыллары бул ресурстан ақылға уғрас пайдаланыў ҳәм оны қорғаў, жер қатнасықлары тараўында нызамлылықты тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта. Атап айтқанда, мәлимлеме технологияларын енгизиў арқалы жер ажыратыў тәртибиниң ашық-айдынлығы артып бармақта, бюрократиялық тосқынлықлар сапластырылмақта.

 

Бирақ, жер ресурсларын талан-тараж етиў, өз билдигинше ийелеў ҳәм нызамсыз сатыў жағдайлары елеге шекем бақланбақта. Аўыл хожалығы емес ҳәм аўыл хожалығы жерлерин ажыратыў тәртиби ҳәмме ушын бирдей ҳәм анық емес.

 

 

Мәмлекетимиз басшысы бул бағдардағы кемшиликлерди қатаң сынға алып, жерди базар активине айландырыў, оның экономикалық қунын белгилеў ҳәм финанслық айланысқа киргизиў бойынша жумысларды жеделлестириў, жер ажыратыў ҳәм оннан пайдаланыў тараўында мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўды күшейтиў зәрүр екенлигин атап өтти.

 

 

– Бүгинги күн тәртибиндеги мәселе жүдә қурамалы. Бул тараўда нызам үстинлигин тәмийинлеў бойынша алып барылып атырған жумыслар өзиниң унамлы нәтийжесин таппай атыр. Жер – халықты бағып атырған мүлк. Жеримизге болған қатнасықты пүткиллей өзгертиўимиз керек, – деди мәмлекетимиз басшысы.

 

 

Мәжилисте жер тараўындағы нызамшылық бойынша ҳәзирги жағдай ҳәм алдынғы сырт ел тәжирийбесин үйрениў тийкарында ислеп шығылған усыныслар көрип шығылды.

 

 

 

Атап айтқанда, жерди жеке меншик секторға мүлк ҳәм ижара ҳуқықы, мәмлекет шөлкемлерине турақлы пайдаланыў ҳуқықы тийкарында бериў тәртиби енгизиледи.

 

Мийрас етип қалдырылатуғын өмирлик ийелик етиў, турақлы ийелик, ўақтынша пайдаланыў ҳуқықлары менен жер ажыратыў сыяқлы базар экономикасының талапларына сәйкес болмаған әмелиятларды сапластырыў ҳәм жерге болған ҳуқық түрлерин 6 дан 3 ке қысқартыў нәзерде тутылмақта.

 

Аўыллық емес жерлерди жеке меншик секторға тек ғана аукцион арқалы сатыў тәртиби киргизиледи. Аўыллық емес жерлер Өзбекстан пуқаралары ҳәм юридикалық тәреплерге жеке меншик мүлк етип, меншиклестириў мүмкин болмаған жерлер болса ижара ҳуқықы тийкарында сатылады.

 

Ҳәкимниң қарары менен мәмлекетлик емес секторға жер ажыратыў ҳәм жерлерди тиккелей ҳәм бийпул бериў әмелияты бийкар етиледи.

 

Аўыл хожалығы жерлерин тек ғана ижара ҳуқықы тийкарында ажыратыў тәртиби киргизиледи. Бундай жерлер пуқара ҳәм шөлкемлерге (сырт ел пуқараларынан тысқары) ашық таңлаў тийкарында бериледи. Ашық таңлаўға арза қабыл етиў, талабан ҳаққындағы мағлыўматларды жыйнаў ҳәм баҳалаў электрон түрде әмелге асырылады.

 

 

Ўәлаят ҳәм район ҳәкимлериниң аўыл хожалығы жерлериниң категориясын өзгертиў ўәкиллиги Министрлер Кабинетине ҳәм Президентке өткериледи.

 

 

 

Мәжилисте жер ажыратылыўы ҳәм оннан пайдаланыўы үстинен қадағалаў механизмлерин жетилистириўге айрықша итибар қаратылды.

 

Атап айтқанда, район ҳәкимлериниң жер ажыратыў ҳәм қайтарып алыў ҳаққында қарар қабыл етиў ўәкиллиги толық бийкар етиледи. Ўәлаят ҳәкиминиң жер қатнасықларына байланыслы барлық қарарлары әдиллик басқармасында ҳуқықый экспетизадан өткериледи.

 

Соның менен бирге жер тараўындағы ҳуқықбузарлықлар ушын жуўапкершиликти күшейтиў усыныс етилмекте.

 

Мәмлекетимиз басшысы тараўда нызам үстинлигин тәмийинлеў шәрт екенине және бир мәрте итибар берип, жуўапкерлерге тийисли тапсырмалар берди.

 

 

 

 

ӨзА