Дүньяның ири мәмлекетлеринде турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў системасы қандай ислейди?

Шведлер коммунал тараўға тийисли түсинбеўшиликлерди турақ-жай судында шешеди, Австралиялылар болса квартирада есаплағыш болмаса, суў ушын салық төлемеслик ҳуқықына ийе…

 

 Дүньяның ири мәмлекетлеринде турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў системасы қандай ислейди? Тараўға тийисли қызық мағлыўматлар менен таныстырыўда даўам етемиз.

 

 Бразилия

 

 Бул мәмлекетте ҳәр түрлы суўдан пайдаланылады ҳәм оған сәйкес түрде бахалар да түрлише. Мысалы, орайластырылған суў тәмийнаты системасына ийе болған бирқатар объектлерде суў ҳәптесине бир неше рет бериледи. Ол жер асты суў базаларына қуйылады ҳәм суў сарпы өлшеў үскенелери жәрдеминде қадағаланады.

 

 

Бразилиялылар ушын суў тәмийнатының тағы бир түри – “артезиян қудықлар” деп аталады. Қудықлардан алынған суў жуўыў ҳәм шомылыў мақсетинде ислетиледи, лекин тутыныў ушын жарамсыз. Себеби көпшилик үйлерде тийкарғы канализация системасы ҳәм шығындылар жер асты суўына сиңип кеткен.

 

 

Бразилияда суўдиң бахасы оны қазып алыў ҳәм жеткизиў есабынан келип шығып белгиленеди. «Контарст мәмлекет» атын алған Бразилияда газ дефицитлиги машқаласы бар. Ол қарыйдарларға стандарт цилиндрда жеткезип бериледи. Соның менен бирге, электр энергиясы да арзан емес, анықрағы 1 киловатт электр энергиясы орташа 2$ турады.

 

 Австралия

 

 Таза суў кем болған Австралияда көплеген қарыйдарлар өз үйлерине жаўын суўын жыйнаў системасын орнатып атыр. Сол тәрзде топланған суў санитария мақсетинде ҳәм бағды суўғарыў ушын ислетиледи.

 

 

 

 Австралияда суў ушын есап-китап қылыў канализация системасына жалғаныў бахасын өз ишине алады. Австралиялықлар ҳәр ай оның ушын 150-200$ төлийди. Қызық тәрепи сонда, халықтан ай даўамында тутынған кубометр суў ушын ҳақы аллынады. Бирақ, егер квартирада суў есаплағышлар орнатылмаған болса, тутынылған суў ушын ақша төлеў шәрт емес. Австралия нызамшылығына көре, хожалықта суў өлшегишлер болмаса, одан салық талап қылыў қадаған етилген.