Кадрлар таңлап алыў ҳәм бос жумыс орынлары ҳаққында мағлыўматлардың ашықлығы тәмийинленген

 

 

 

Бүгинги күнде Қарақалпақстан Респбликасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлиги системасындағы кәрханаларға «Коммуналлық ыссылық орайы» МУК, «Оңлаў-тиклеў хызмети» МУК ҳәмде «Бирден-бир есап-китап орайы» МУКлары киреди.

 

Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги тәрепинен 1999-жыл 22-декабрь күни 858-сан менен мәмлекетлик дизимнен өткерилген «Мийнет органлары бос жумыс орынлары (вакант лаўазымлар) бар екенлиги ҳаққындағы ҳәм режелестирилген хызметкерлер жумыстан босатылыўы ҳаққындағы мағлыўматларды усыныў тәртиби ҳаққында»ғы Тәртибине тийкар министрлик ҳәм министрлик системасындағы кәрханалардағы бос жумыс орынлары ҳаққындағы мағлыўматлар (бос жумыс орынлары саны, оларға қойылатуғын талаплар) Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлигиниң миллий вакансиялар базасы – ish.mehnat.uz системасына сондай-ақ министрлигимиздиң рәсмий – mjkork.uz веб-сайтына өз мүддетлеринде киритилип барылып атырғанлығын мәлимлеймиз.

 

Министрлигимизде бос жумыс орынлары бар болған жағдайда пухаралар Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлигиниң миллий вакансиялар базасы – ish.mehnat.uz арқалы танысып, системаның өзинде жумысқа орналасыў ушын усыныс бериўине болады.

 

Қарақалпақстан Респбликасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлиги Мәлимлеме хызмети