Өзбекстанда ноябрь айында үй-жай коммунал хызмет көрсетиў тараўы бойынша наразылықлар 5 есе көбейди

Тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў агентлиги мәлимлеме хызмети мағлыўматына тийкарланып, Daryo.uz’дың хабар бериўинше, 2020-жылдың ноябрь айында өзбекстанлылардың үй-жай коммунал хызмет көрсетиў тараўы бойынша наразылықлары 5 есеге көбейди.

 

 

Мәлим етилиўинше, тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў агентлиги 2020-жылдың ноябрь айында республика бойынша 4693 мүрәжат келип түскен. Бул  көрсеткиш бойынша 2019-жылдың мас дәўирине салыстырғанда , арза ҳәм наразылықлар саны 2,5 есеге көбейгенлиги мәлим болады.

 

 

 

 

 

Тутыныўшылардың мүрәжатларының тийкарғы бөлеги көп қабатлы үйлердиң  электр энергиясы тәмийнаты, газ ҳәм ысытыў системалары менен байланыслы.

 

 

Сондай-ақ, тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў агентлигиниң 1159 исеним телефоны, веб-сайты ҳәм электрон почтасы арқалы күнине 600 ге жақын сораўлар қабыл етилген. 23—24-ноябрь күнлери болса рекорд дәрежеде мүрәжатлар дизимнен өткен.

 

 

 

 

Аўдарма:  makan.uz