Ташкент қаласы канализациясына тонналап турмыслық, санаат шығындылары тасланмақта

Ҳеч ким унитазды шығынды шелеги менен адастырмайды. Бирак… Ташкент қаласындағы ақаба суўларды тазалаў станцияларында болып, пайтахтымыз канализациясы арқалы ағып келип атырған түрли күнделикли турмыслық, ҳәтте ислеп шығарыў шығындыларына көзи түскен инсан бул пикирге қарсы шығыўы анық.

 

 

Poytaxt kanalizatsiyasiga tonnalab maishiy, sanoat chiqindilari tashlanmoqda

 

Биз Ташкент қаласының Бозсуў аерация станциясындамыз. Бул иншаат пайтахтымыздың Салар ва Бектемир аерация станциялары киби Ташкент қаласынан шығып атырған ақаба суўларды тазалайды. Бүгинги күнде бул станцияға Қорақамиш ҳәм Қубла-батыс коллекторлардан суткасына 630 мың куб метр ақаба суў келиб түспекте.

 

 

 

 

Усы йилдың өткен дәўири аралығында ақаба суўдан арнаўлы үскинелер арқалы услап қалынған турмыслық (халық тәрепинен канализацияға таслап жиберилип атырған азық-аўқат қалдықлары, желим ыдыслар, кийим-кешеклер, балалар памперслери ҳәм т.б) ҳәм санаат шығындылары (ислеп шығарыў кәрханалары тәрепинен канализацияға тасланып атырған тоқымаылық қалдықлары)ның көлеми 292 тоннаға жеткен. Бул көрсеткиш 2017-жылда 110 тоннаны, 2018-жылда 182 тоннаны, 2019-жылда 164 тоннаны қураған. Буннан көринип турғанындай, канализацияға тасланып атырған турмыслық ҳәм санаат шығындыларының көлеми жылдан жылға артып бармақта.

 

 

 

Бәршемизге мәлим болғанындай, канализация суў тәмийнатының әҳмийетли комплексиниң бири. Канализация системаларының тийкарғы мақсети халық шығындылары, санаат ҳәм турмыслық шығынды суўларын тазалаў, оларды кейиншелик пайдаланыў яки суў сақлағышларына түсириў ушын жибериў болып есапланады.

 

 

 

 

Канализация системасындағы бузылыўлардың көпшилиги болса жоқарыдағы келтирилген ҳалат сыяқлы, унитаз яки канализация қудығына турмыслық ҳәм санаат шығындылары тасланыўы ақыбетинде жүз береди. Коллекторлар иши тығылып, ақаба суў системасында авариялар жүзеге келеди. Бул аймақлардың епидемиологик жағдайы жаманласыўы, қоршаған орталықтың патасланыўына алып келеди.

Демек, канализация системаларының турақлы ислеўинде тутыныўшының үлеси үлкен, ол канализациядан пайдаланыў қағыйдаларын билиў ҳәм оған әмел етиўи лазым.

 

 

 

Есте тутың!

Канализация қудығы яки унитазға қувыр жолын тосыўы мүмкин болған ҳәк, қум, гипс, цемент, металл, жип, топрақ сыяқлы қурылыс материаллары ҳәм тоқимашылық, қассапхан шығындылары сыяқлы санаат шығындылары таслаў қатаң мүмкин емес.

Қувыр линиялары дийўалларын оксидланыўы яки бузылыўына алып келетуғын затлар: кислоталар, майлар, еримейтуғын майлар, мазутты төгип таслаў қадаған етиледи.

 

 

 

Сондай-ақ, түрли еритиўшилер, бензин, керосин, фармацевтик ҳәм гигийена қураллары (әсиресе, болалар памперси), полиетилен пакетлер, азық-аўқат қалдықлары, таўар ҳәм басқа шығындыларды тасламаң!

 

 

 

“Ўзсувтаъминот” AЖ Мәлимлеме хизмети