Көп квартиралы турақ жайдағы улыўма мүлкти сақлаў ушын мәжбүрий төлемди электрон түрде төлей аласыз.

Көп квартиралы турақ жайлар турғынлары дыққатына!

Көп квартиралы турақ жайлар турғынлары дыққатына! Көп квартиралы турақ жайдағы улыўма мүлкти сақлаў ушын мәжбүрий төлемлерди мoбиль телефоныңыз арқалы электрон түрде төлеўиңиз мүмкин.
Төлемлерди онлайн түрде Click ҳәм Upay мобиль дәстүрлери ҳәм телеграм мессенжериндеги @clickuz боты арқалы әмелге асырыўыңыз, сондай-ақ көп квартиралы турақ жай ушын төлемлер, қарыздарлықлар ҳәм басқада мағлыўматларды да билип алыўыңыз мүмкин.
Буның ушын он цифрадан ибарат болған жеке есап бетиңиз номерин (лицевой счет) билиўиңиз ҳәм жоқарыдағы дәстүрлердиң биринен пайдаланыўыңыз жеткиликли.
Толық жоқарыдағы видеода танысың.
Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлиги жанындағы “Бирден-бир есап-китап орайы” МУК
Телефон: 61-223-83-58
Мәнзилимиз: Беруний көшеси 20-жай
Бағдар: “Коммуналлық ыссылық орайы” МУК имараты