«Тил бар екен – миллет жасайды»

«Ҳәр бир миллеттиң дүньяда барлығын көрсететуғын турмыслық айнасы тил ҳәм әдебият болып табылады. Миллий тилди жоғалтыў миллеттиң руўхын жоғалтыўдур»,-деген еди уллы ойшыл бабамыз Абдулла Авлоний.21 октябрь Өзбек тилине мәмлекетлик тил мақамы берилген күн бул жылы Өзбек тили байрамы спатында пүткил республикамыз бойлап кең нышанланбақта. Орынларда әнжуманлар, ушырасыў ҳәм түрли илажлар әмелге асырылырып келинбекте.

 

Усындай илажлардан нәўбеттегиси Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлигинде шөлкемлестирилди.

20-октябрь күни “Мәмлекетлик тилде ис жүритиў” темасында видеоконференцбайланыс формасында шөлкемлестирилген семинар-конференцияда министрлик аппараты, қала ҳәм районлық бөлимлери хызметкерлери қатнасты.

Илажда “Мәмлекетлик тил ҳаққында”ғы нызамның мазмун-мәниси кең талқыланды ҳәм ис жүритиўде мәмлекетлик тил нормаларын сақлаў мәселесине айрықша тоқталып өтилди.

 

 

Бизди бақлап барың:👇
mjkork.uz |Telegram |Facebook |Instagram