Өзбекстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министри орынбасары Азимов Дилшод Суратович Қарақалпқстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў тараўы хызметкерлерин көкрек нышанлары менен сыйлықлады

2018 жыл 11 декабрь күни Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң “ Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў ағласы” көкрек нышанын усыныў ҳаққында”ғы қарары қабылланды.

 

Көкрек нышаны менен мәмлекетимиз халқының үй-жай шәраятларын жақсылаў, инжинерлик коммуникацияларын өз ўақтында сапалы қурыў ҳәм оңлаў, олардың атрапларындағы аймақларды абаданлатырыў, үй-жай коммунал хызметлер көрсетиў шөлкемлериниң материаллық-техник базасын беккемлеў ҳәм заманагөй үскинелер менен тәмийинлеў ислеринде жоқары нәтийжелерген ерискен, тараў раўажланыўына мүнәсип үлес қосқан пухаралар сыйлықланады.

 

 

Усы жыл 24-апрель күни Өзбекстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмат көрсетиў тараўы хызметкерлери күни мүнәсибети менен, вазирлик ва министрлик қурамындағы кәрханалар хызметкерлерин байрам менен қутлықлаў мақсетинде  Өзбекстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмат көрсетиў министри орынбасары Азимов Дилшод Суратович Қарақалпақстан Республикасына хызмет сапары менен келип, Үй-жай коммунал хызмат көрсетиў тараўы узақ жыллардан берли пидайылық пенен мийнет қылып атырған хызметкерлерди “ Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў ағласы” көкрек нышаны менен сыйлықлады.

 

 

 

Көкрек нышаны менен сыйлықланғанлар:

Султанов Нурсаид Елимбетович – Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмат көрсетиў министрлиги бөлим баслығы;

Туренов Шукурилла Реймбаевич –министрликтиң Тахиаташ районлық бөлими баслығы;

Генжебаев Муратбай Санкибаевич – «Қарақалпақ суў тәмийнат» ЖШЖ орайлық автомеханизация хызмети инжинери;

Нагметуллаев Ажинияз Аметович – «Қарақалпақ суў тәмийнат» ЖШЖ Нөкис қалалық филиалы сваршиги

Бердекешов Турдыбек Бекимбетович – Қарақалпақстан Республикасы «Коммуналлык ыссықлик орайы» МУК директоры;

Аблатов Мажит Абдиханович Ишимлик суўынан пайдаланыўды қадағалаў инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық инспекциясы бас инспекторы;

Аблакимов Арман Коптурсинович – “Суў тәмийнаты ҳәм канализация объектлерин қурыў бойынша инжиниринг компаниясы” МУК Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы баслығы, Турумбаев Айтжан Хошанович “Ўзбеккоммуналлойиҳақурилиш” МУК “Арқа” регионаралық филиалы баслығы.