Шавкат Мирзиёев: Бул ислерди келеси 2-3 жылда толық әмелге асырмасақ, ҳәр бир кешиккен жылымыз мәмлекетимизди 10 жыл артқа тартады

Шавкат Мирзиёев: Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2-3 года, каждый год промедления будет стоить нашей стране 10 лет прогресса

 

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 11 май күни санлы экономика ҳәм электрон ҳүкиметти кең енгизиў мәселелери бойынша мәжилис өткизди.

 

Мәмлекетимиз басшысы басламасы менен 2020 жыл “Илим, мәрипәт ҳәм санлы экономканы раўажландырыў жылы ” деп белгиленген еди. Президентимиздиң Олий Мажлиске усы жыл январдағы Мүражәәтнамасында санлы экономикаға жедел өтиў келеси  5 жылдағи ең әҳмийетли ўазыйпалардан бири спатында белгиленген еди.

 

Сол себепли усы жыл 28 апрелде “ санлы экономика ҳәм электрон ҳүкуметти кең энгизиў ис-илажлары ҳаққында” Президент қарары қабыл етилди. Ҳүжжетке  муўапық, Информацион технологиялар ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлигинде санлы экономика менен шуғылланатуғын бир система жаратылды. Тийкарынан, “Электрон ҳүкимет”, экономика тармақлары ҳәм аўыл хожалығын рақамластырыў, IT парклерин шөлкемлестириў ҳәм басқарыў сыйақла ўазыйпалар толық министрлик ўакиллигине өтти.

 

Соның менен бирге қарарда жаңа проектлердиң дереклери анықланды.

 

Мәжилисте Шавкат Мирзиёев Бул ислерди келеси 2-3 жылда толық әмелге асырмасақ, ҳәр бир кешиккен жылымыз мәмлекетимизди 10 жыл артқа тартады