Көп квартиралы турақ жай мүлкдары тәрепинен шерикликлерге төлететуғын мәжбүрий төлемлердиң өз ўақтында төлеп барылыўы турақ жайдың техник жағдайын жақсылаўға хызмет етеди

 

8-февраль күни Элликқала районылық үй-жай коммунал хызмет көрсетиў бөлими тәрепинен райондағы көп квартиралы турақ жай мүлкдарларынан ширкетлерге төлететуғын мәжбүрий төлемлер түсимин жақсылаў мақсетинде райондағы «Бўстон», «Бўстон жой» ҳәмде «Бустон жой тамирлаш» жеке меншик турақ жай ийелери шерикликлери тәрепинен хызмет көрсетилиўши турақ жайлар турғынлары менен ушырасыўлар өткерилди.

 

 

Сәўбеттелерде көп квартиралы турақ жайлар турғынларына төлемлердин жағдайы ҳәм мақсетли сарпланыўы бойынша түсиниклер ҳәм усыныслар берилди. Төлемлердиң өз ўақтында төлеп барылыўы көп квартиралы турақ жайдың техник жағдайын қанаатланарлы түрде сақланыўына хызмет қылыўы айрықша атап өтилди.