Халықаралық пресс-клуб гезектеги сессиясында Үй-жай коммунал хымет көрсетиў министрлиги хызметкерлери қатнасты

Бүгинги күнде суў сарпы қандай? Резервлеримиз қанша? Улыўма ең көп сарп Халықаралық пресс-клуб гезектеги сессиясында сол сыйақлы сораўларға жуўаплар берилди.

 

 

«Бүгинги күнде Республикамыздың улыўма суў резарви 51 млн. км3 болып, соннан 94 пайызын юридик шахслар, яғный түрли шөлкем ҳәм санаат кәрханалары, аўыл хожалығында жумыс алып барып атырғанлар, балық жетистириўшилер сарыплайды. 5,5 пайызы таза ишимлик суў резерви есапланып, жыллық жойбарластырыўға рухсат берилген резервимиз 7 млн. км3 ти қураса, бир жылда улыўма резервимиз 14 млн.км3», -деди Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министри Музаффар Салиев