Мойнақ ҳәмде Қанлықөл районларында көшпели қабыллар өткерилди

Алдын хабар бергенимиздей, Өзбекстан Республикасы Президенти ҳәмде Ҳүкимет тапсырмаларының орқнланыўы менен жақындан танысыў, алыс аймақлардағы халық пенен тиккелей ушырасыў ҳәмде ушрасып атырған машқалаларды сапластырыў мақсетинде Республика исши топары Қарақалпақстан Республикасында сапарда болып турыпты.

 

Сапардың екинши күни, яғный 26-ноябрде Республика исши топары Қарақалпақстан Республикасының шетки аймақларыннан болған Мойнақ ҳәмде Қанлықөл районларында болды.

 

Республика исши топары дәслеп Мойнақ районына келип, район халқы менен көшпели қабыл өткерди. Көшпели қабылда Өзбекстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министри орынбасары Н.Т.Назиров тараўда ушырасып атырған машқалалар бойынша мүрәжәәт ийелерин қабыллады ҳәмде булл мүрәжәәтлердиң көпшилик бөлеги сол орынның өзинде унамлы шешилди.

 

Сол күнниң өзинде Республика исши топары Қанлықөл районында болып, бул жерде Қоңырат, Шоманай ҳәм Қанлықөл районлары халқын бүгинги күнде ҳәм оларды сапластырыў бойынша көшпели қабыллаў өткерди. Көшпели қабыл процессинде пуқараларды қыйнап атырған машқалалар өз шешимлерин тапты.

 

Атап айтқанда ишимлик суўы, канализация ҳәмде көп қвартиралы үйлерди ремонтлаў мәселелеринде мурәжәәтлер қылынып, министр орынбасары Н.Т.Назиров ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министри Р.А.Сеитов тәрепинен бул мүрәжәәтлердиң көпшилик бөлеги сол орынның өзинде өз шешимин тапқан болса, базы мүрәжәәтлер қосымша мүддет талап еткенлиги себепли айрықша қадағалаўға алынып, шешиў бойынша киши ҳәмелдарларға көрсетпулер берилди.

 

Республика исши топарының Қарақалпақстан Республикасындағы нәўбеттеги көшпели қабыллары 27-ноябрде Хожели районы (Хожели ҳәм Тахиятас районлары пуқаралары ушын) ҳәм Нөкис қаласында (Нөкис қаласы ҳәм Әмүўдарья районы пухаралары ушын), 28 ноябрде Беруний районында (Беруний, Төрткул ҳәм Елликқала районлары пухаралары ушын) болып өтиўи режелестирилген.

 

Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлигиниң Мәлимлеме хызмети