«Тараў ҳәм тармақлардың аймақлық басшылары «қатып қалған»-Сурхандарьяда президент қатнасыўында жыйналыс болып өтпекте.

Термиз қаласында Сурхандарья ўәлаяты ҳәм районлар ҳәкимлери, секторлар басшылары, Республикадан келген киши ҳәмелдарлар, активлер қатнасыўындажыйналыс болып өтпеқте.

 

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев сөзиниң басында аймақлардағы жағдайға критикалық баҳа берди.

 

 

«Сиясатымыздың мазмуны, мақсети әпиўайы: мийнет қылсаң, рәҳәт көресең.Мәмлекетлик сол мийнетке, емин-еркин ислеўге шәраят жаратып бериўи шәрт. Сол мақсетте қарарлар қабыл етилмекте, жөнелислер белгилеп берилип атыр. Лекин төменги системада оларды атқаратуғын дәрежели басшы кем. Ҳәким таярлаў мектепин жараттықпа деген сораўға унамлы жуўап жоқ. Тараўдың ҳәм тармақлардың аймақлық басшылары «қатып қалған»,-деди президент.

 

Мәмлекет басшысы өсиў пәтлери ўәлаяттың ҳақыйқый потенциалы ушын еле жеткиликли емеслигин айтып өтди.

 

«Быйылғы жылда ўәлаятға үшинши бар келиўимиздиң себеби Сурхандарья мысалында барлық басшыларға аймақлардың айриқша қәсийетлери ҳәм мүмкиншиликлерин есапқа алып, оларды жедел раўажландырыў бойынша үстинтуратуғын жөнелислер ҳәм өсиў ноқатларын анықлаў ҳәмде толық жумысқа салыўды көрсетип бериў»,- деди Шавкат Мирзиёев.