Президент халықты үзликсиз ыссы суў ҳәм ыссылық қуўаты менен тәмийинлеў бойынша үстин туратуғын ўазыйпаларға арналған жыйналыс өткерди

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 4-октябр күни халықты үзликсиз ыссы суў ҳәм ыссылық қуўаты менен тәмийинлеў бойынша әҳмийетли ўазыйпаларына арналған жыйналыс өткерди.

Бүгинги күнде әмелдеги қазанханалар ҳәм ыссылық тармақларының арнаўлы бир бөлеги гөнергени, айырымлары пайдаланыўға жарамсыз жағдайға келип қалғаны көрсетип өтилди. Атап айтқанда, усы тараўға ҳәзирге шекем шет ел инвестициялары улыўма қаратылмағаны әмелдеги мүмкиншиликлер жеткиликлише жумысқа асырылмағанын көрсетеди.

Сапалы ыссылық тәмийнаты системасын жолға қойыў ушын, әўеле, тармақ кәрханаларын модернизациялаў, бунда Австрия, Дания, Германия, Финляндия тәжирийбеси тийкарында энергия пухта ҳәмде көп мақсетли технологияларды кең қөллаўға бөлек итибар қаратыў зәрүрлиги атап өтилди.

Усы системаның әбзаллығы сонда, үлкен қаржы есабына ислеп шығарылған ыссылықтан циркуляр тәрзде қайта-қайта пайдаланса болады. Мысал ушын, Ташкент қаласы ыссылық тәмийнатын сондай “жабық система”ға өткериў жылына 300 миллиард сум муғдарыдағы 3 миллион гигакалория ыссылық жоғатылыўының алдын алады, усы ўақытта 160 миллиард сўм көлеминдеги 320 миллион куб метр тәбиий газ ҳәмде 25 миллиард сумлық 85 миллион киловатт электр сарпын кемейтиў имканиятын береди.

Жыйналыста 12 дана қаладағы 5 мыңға жақын турар жайлардың орайласқан ыссылық тәмийнатын қайта тиклеў ҳәм оларды “жабық система”ға өткериў, атап айтқанда, Бухара ҳәм Чирчиқ қалалары бойынша тендер саўдаларын жуўмақлап, 2020-жылда пайдаланыўға тапсырыў көрсетпелери берилди.