Президент Ферғаналық белсендилер менен ушырасты

Қоқан қаласындағы Уллы оқымыслылар музейинде Өзбекстан Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ферғана ўәлаяты белсендилери, ҳақ нуранийлар, зиялылар менен сәўбетлести. Ушрасыўда мәденият, руўхыйлық тараўларыдағы өзгерислер, жаслар тәлим-тәрбиясы ҳаққында сөз барды.

– Ўақыт дүбелейдей өтип атыр. Ҳәр бир тараў бойынша изертлеўде, тынымсыз ҳәрекетдемиз. Өзгерислер бар, лекин еле бизди қәнаатлантирмайди,- деди Президент.

Белсендилер пүткил Ферғана ўәлаятында болғаны сыяқлы Қоқан қаласында да үлкен қурылысшылық жумыслары әмелге асырылып атырғаны, Халық ара өнерментшилик фестивалы себепли қала және де абат болып, булл жерга дүнядан мийманлар келгенин қанаатланыўшылық пенен атап өтти