Қараөзек районы Бирдем аўылында суў душшыландырыўшы насос станция иске түсирилди

“Түйемойын-Нөкис” регионаралық суў қубырынан пайдаланыў басқармасы Мамлекетлик унитар карханасына қараслы Қараөзек районы суў тармақлары филиалы балансындағы суў қубырлары хәм тармақларының улыўма узынлығы 160,4 км ди қурайды, соннан тийкарғы суў қубырлары 14,9 км, тармақлар 145,5 км ден ибарат. Филиал балансында 22 ишимлик суўын бөлистириўши имаратлары бар.

 

Тийкарғы суў қубырлары хәм тармақлар арқалы райондағы 2318 жеке хожалык ҳәм 50 юридик тутыныўшылар таза ишимлик суўы менен тамийинленген.

Районда жами 8646 жеке хожалықтан ибарат болып, соннан 2318 яки 26,8 пайыз хожалық таза ишимлик суўы менен тәмийинленген. Соннан 1424 жеке хожалығы суў тармағынан, 894 жеке хожалық орталық көше колонкалары арқалы ишимлик суўы менен тамийинленген.

 

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 24-март күнги ПҚ-3630-санлы қарарына муўапық 2019-жыл Қараөзек районы Қараөзек АПЖ, Есимөзек АПЖ хам Академик С.Камалов АПЖ аймагы турғынларын таза ишимлик суўы менен тамийинлеў махсетинде суў тармақларын тартыў хәм оңлаў «Абат аўыл» дәстурине киритилген.

 

Қараөзек районы Қараөзек АПЖ аймағындагы Бирдем аўылына жәми 1 562,5 млн сўмлық 1,9 км полиэтилен суў тармағы тазадан тартылып суўды душшыландырыўшы үскине насос станция имараты кайта реконструкция қылынып иске косылды. Натийжеде усы аймак тургынлары 250 хожалыктан аслам таза ишимлик суў менен тамийинлениў дарежеси жақсыланды.

 

Усы мүнәсибет пенен насос станциясының салтанатлы ашылыў илажы шөлкемлестирилди. Илажда район ҳәкими, Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлигиниң басқарма ҳәм бөлим баслықлары, райондағы тийисли тараў кәрхана, шолкемлер басшылары, аймақ ақсақаллары ҳәм турғынлары қатнасты.