Шавкат Мирзиёев Самарқандға ушып кетти.

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев Самарқандға ушып кетти.Бул ҳаққында мәмлекетлик басшыы баспасөз хызмети хабар бериди.

Белгиленгенлер етилиўише, президент “Шарқ тароналари ” он екинши халық арамузыка фестивалының салтанатлы ашылыў дәстүринде қатнасады.

Мағлыўмат ушын: Регистон майданында ҳәр еки жылда бир мәрте 25-30 августкүнлери ЮНЕСКО басламасы “Шарқ тароналари” халық ара музыка фестивалы өткериледи. “ Шарқ тароналари” Орайлық Азиядағы ең үлкен фестиваллардан бири есапланади.

 

 

Дерек: kun.uz