Көп квартиралы үйлерди басқарыў системасы туптен раўажландырылады.

Кўп квартирали уйларни бошқариш тартиби тубдан такомиллаштирилади

 

2019 жыл 6 август күни Олий Мажлис  Нызамшылық палатасының нәўбеттеги мәжилисинде депутатлар мәмлекет социаллық-сиясий, социал-економиканың ҳәр қыйлы тараўларында әмелге асырылып атырған реформаларды ҳуқықый тәрептен тәмийинлеўге қаратылған бир қатар нызам жойбарлар талқыланды.

Мәжилисте үй-жай мүлкдарлары ширкетлерининг ҳуқықый орнын белгилеў,көп квартиралы үйлер мәселелеридеги мәмлекетлик басқарыў ҳәм қадағалаў шөлкемлериниң мунасәбетлерин тәртипке салыў мақсетинде ислеп шығылған “Көп квартиралы үйлерди басқарыў ҳаққында”ғы нызам жойбары екинши оқылыўындағы талқылаўы да қызғын тартыс-тартысларға бай кешди.

Усы нызам жойбарын жетилистириў процессинде депутатлар тәрепинен бир қатар нормалардың әмелиятта ислеўин үйрениў бойынша журтымыздың барлық аймақларында тараўдың ўәкиллери, ширкет басшылары ҳәм ағзалары, басқарыў компаниялары хызметкерлери менен дийдарласыўлар өткерилди. Әмелдеги жағдайлар үйренилди, тийисли усыныслар алынды. усыныслар тийкарында және де жетилистирилген нызам жойбары менен көп квартиралы үйлерди басқарыў усылларына анықлық киргизилди.

Депутатлардың пикринше, нызам жойбарларының қабыл етилиўи тараўда ушырасып атырған көплеген машқалаларды сапластырыўға, әмелиятда пайда болған тағы бир өткир мәселе -натурақ  мүлк иелерилериниң ширкет ағзасы есапланбаўы тоқтатылады, олардың ҳуқық ҳәм миннетлемелери кеңейтириледи.

Мәжилисте, соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасы кепилликлерине байланыслы басқа мәселелер де талқыланып, тийисли қарарлар қабылланды.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис
Нызамшылық палатасы
Баспасөз хызмети