Қарақалпақстанда ишимлик суў машқаласы қалай шешилмекте?

Елимизде соңғы жылларда халқымызды, биринши гезекте, аўыл халқын сапалы таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў бағдарында кең көлемли жумыслар әмелге асырылды ҳәм бул процесс избе-из даўам етпекте. Бирақ, жылдан-жылға өсип баратырған халықтың материаллық ҳәм руўхый ресурсларға болған талап муғдарлары артып атырған бүгинги заманагөй турмысымызда ишимлик суўға талап та сол дәрежеде артып бармақта ҳәм усы жыллар дизбегинде ана тәбият бизге тиришилигимиздиң дәреги болған суўдан ақылға уғрас пайдаланыў, оны ысырап етпеў мәселеси қаншелли әҳмийетли екенин уқтырмақта.

Қарақалпақстан Республикасы халқы ушын машқалалы мәселелерден бириниң шешими сыпатында ишимлик суўға болған талапты қанаатландырыў бағдарында қандай жумыслар әмелге асырылмақта? Бизиң усы бағдардағы сораўымызға Қарақалпақстан Республикасы Турақ жай ҳәм коммуналлық хызмет көрсетиў министри Розымбай Сейтов төмендегише жуўап берди.


–Таза ишимлик суўы тәмийнаты мәселеси тек ғана 1,9 миллион халық жасайтуғын Қарақалпақстан Республикасы ушын емес, ал пүткил жер жүзи халқы ушын өз шешимин күтип турған әҳмийетли машқалалардан бири болып табылады.

Соңғы жылларда Мәмлекетимиз тәрепинен халқымызды, соның ишинде, экологиялық аўыр шараятта жасап атырған Қарақалпақстан Республикасы халқы ушын оғада әҳмийетли болған таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў мәселесине үлкен итибар қаратылып келинбекте.

Атап айтқанда, кейинги 2 жыл даўамында суў тәмийнаты тармақларын қурыў ҳәм реконструкциялаў бойынша бир қатар қарарлар қабыл етилди. Қала ҳәм районлар халқының ишимлик суў тәмийнатын жақсылаў бойынша Мәмлекелик бюджет ҳәм басқа да дәреклер есабынан инвестициялардың көлеми сезилерли дәрежеге артты.

Мәселен, бир ғана 2018-жылдың өзинде Қарақалпақстан Республикасында ишимлик суўы тәмийнатын раўажландырыўға мәмлекетлик бюджет ҳәм басқа да дәрекелер есабынан 85,4 миллард сумлық қаржылар ажыратылып, жәми 419 км суў тармақларын қурыў ҳәм реконструкциялаў жумыслары алып барылды. Нәтийжеде 45 мыңнан аслам халық турақлы ишимлик суўы менен тәмийинленип, 55 мыңнан артық халықтың ишимлик суў тәмийнаты жақсыланды.

Сондай-ақ, 2019-жыл ушын мәмлекетлик бюджет қаржылары есабынан 365 км узынлықтағы ишимлик ҳәм ақаба суў тармақларын қурыў ҳәм реконструкциялаў ушын 120,4 миллард сум ажыратылды ҳәм әйне пайтда усы жумыслар қызғын даўам етпекте.

Әҳмийетлиси, белгиленген жумыслардың жуўмақланыўы менен Республикада және 50 мыңнан аслам халық таза ишимлик суўы менен тәмийинленип, 31 мыңнан артық халықтың ишимлик суў тәмийнаты жақсыланады.

Соннан бүгинги күнге шекем 104 миллард сумлық қурылыс ҳәм реконструкция жумыслары әмелге асырылып, 319 км ден артық ишимлик ҳәм ақаба суў тармақлары қурылды.

Буннан тысқары, усы жылы “Тўйемойын-Нөкис” регионаллық суў трубасынан пайдаланыў басқармасы мәмлекетлик унитар кәрханасының өз қаржылары есабынан 6,9 кмлик ишимлик суў тармақларын оңлаў ушын 1,7 миллард сумлық қаржыларды ажыратыў режелестирилген. Ҳәзирги күнге келип оңлаў жумысларын әмелге асырыў ушын ҳәр қыйлы диаметрдеги полиэтилен трубалар, сондай-ақ, “Түйемойын” ҳәм “Қызкеткен” суў объектлери ушын 72 насос агрегатлары сатып алынды.

Соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы Президентиниң усы жыл 9-апрелдеги Республикамыздың ең шетки аўыллық жерлеринде ишимлик суў тәмийнаты аўыр аймақлар халқы ушын оғада әҳмийетке ийе болған “Азия раўажланыў банкиниң қатнасында “Өзбекстанның батыс бөлегинде ишимлик суўы тәмийнаты системаларын раўажландырыў” жойбарларын әмелге асырыў илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-4271-санлы қарарының қабыл етилгенин атап өтиў орынлы.

Усы қарарға муўапық 172,3 миллион АҚШ доллары муғдарындағы қаржылар есабынан 2019-2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Әмиўдәрья, Беруний, Қараөзек, Қоңырат, Нөкис ҳәм Мойнақ районларында ишимлик суў тәмийнатын раўажландырыў және “Түйемойын” суў тазалаў объектиниң 2-көтерме насос станциясын реконструкциялаў жумысларын әмелге асырыў белгиленген.

Усы жумысларды әмелге асырыў нәтийжесинде жоқарыда атап өтиген  6 районлар халқының таза ишимлик суўы тәмийнаты анағурлым дәрежеде жақсыланыўы, сондай-ақ, республикамыз ишимлик суўы тәмийнаты системасы қуўатлығының бир неше есеге артыўы күтилмекте.

Жуўмақлап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасында халықтың ишимлик суў тәмийнатын жақсылаў бойынша избе-из алып барылып атырған кең көлемли илажлар әлбетте, жақын келешекте өзиниң унамлы нәтийжесин береди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети