Арал теңизиниң қурыған ултанынан суў шықпақта

Мойнақтан 200, Нөкистен 400 километр алыста, Возрождение атаўының Шағала деп аталған жеринде, яғный Арал теңизиниң қурыған түбинен душшы суў табылды. Бул ҳаққында ЎзА хабар бермекте.

26-январь күни суў көзиниң табылыўы мүнәсибети менен салтанатлы мәресим өткерилди. Оған бир қанша министрлик ҳәм мәкемелер басшылары, мойнақшылар, Аралдың қурыған ултанында мийнет етип атырған көмекшилер қатнасты.

Бул душшы суў Қубла Аралдың артезиан бассейниниң Бор дәўири қатламларынан, яғный 260-280 метр тереңликтен табылды. Суў сарпланыўы секундына 7 литрди қурайды. Суўдың минералласыўы 3 грамм, қаттылығы 6 миллиграм эквивалентке тең.

– Қубла Аралды артезиан бассейни жер асты суўлары Шымбай, Тахтакөпир, Қараөзек районлары аймақларын қамтып алады. Пайдаланыўға жарамлы бундай жер асты көзлери бул районларда да табылған, – дейди Аралбойы дала гидрогеологиялық экспедициясы баслығы Шавкат Олимов. – Қубла Арал алды артезиан бассейни жер асты суўларын арнаўлы үскенелер жәрдеминде душшыластырып, ишимилик суўы сыпатында пайдаланса да болады. Ҳәзирги күни Шымбай, Қараөзек, Тахтакөпир районларында усындай үскенелер жәрдеминде халық суўды пайдаланып келмекте.

4-5 ярустан қуралған Бор дәўири қатламларының төменги қатламларындағы қубла Аралдағы артезиан бассейни жер асты суўлары термал ҳәм минералласқан болып, емлик қәсийетке ийе. Бул сыяқлы 47-50 градус ыссылықтағы суўлар Қазақдәрья, Қараөзек, Шымбай аймақларында бар.

– Душшы суў көзлериниң ашылыўы Мойнақта шарўашылық тараўын раўажландырыўға тийкар болады, – дейди Мойнақ районы ҳәкими Сайлаўбай Данияров. – Сондай-ақ, экологиялық жағдай жақсыланады. Қуслар, жабайы ҳайўанлар келеди. Био ҳәртүрлилик раўажланады. Пайда болған ветландлар болса дуздың ҳаўаға көтерилиўине тосық болады.

Арал бойы дала гидрогеологиялық экспедициясы тәрепинен усы жылы Мойнақ районында, яғный Возрождение атаўы, Сүргил, Ахантай аймақларында усы сыяқлы 40 суў көзлерин ашыў режелестирилген. Бул бириншиси болып, суў көзлериниң ашылыўы Қарақалпақстанның арқа районларында шарўашылықты раўажландырыўға имканият жаратады.

Сондай-ақ, 2021-2023-жылларда Қубла Аралдың қурып қалған бөлегин геологиялық жақтан үйрениў ислери алып барылыўы да айрықша бағдарлама сыпатында қабылланған.

Енди болса теңиздиң қурыған ултанынан суў шықпақта…