“Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш аълочиси ” көкрек нышаны белгиленди.

2018 жыл 11 декабрь күни Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң “ Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш аълочиси ” көкрек нышанын белгилеў туўрысында”ги қарары қабылланды.

Усы қарар менен “ Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш аълочиси ” көкрек нышаны туўрысындағы нызам, “Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш аълочиси ” көкрек нышаны ҳәмде оның гүўалығының характеристикалари тастыйқланды.

Көкрек нышаны менен мәмлекетимиз халқынң турақ-жай шараятларын жақсылаў, инженерлик коммуникацияларын ўақтында сапалы қурыў ҳәм ремонтлаў, олардың әтирапындағы аймақларды абаданластырыў, турақ-жай коммунал хызметлер көрсетиў шөлкемлериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳәм заманагөй үскенелер менен тәмийнлеў жумысларында жоқары нәтийжелерди қолға киргизген, тараўдың раўажланыўыға мүнәсип үлес қосқан пуқаралар сыйлықланады.

Көкрек нышаны менен Өзбекстан Республикасы пуқарасы болмаған шахслар да тәғдирлениўи мүмкин. Меншик уй-жай мүлк ийелерилери ширкатлари, ишимлик суўы ҳәм ыссылық тәмийнаты кәрханалары ҳәмде турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў саласындағы басқа шөлкемлер хызметкерлерин көкрек нышаны менен сыйлаў бойынша усыныслар тийислише Қарақалпақстан Республикасы Турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министрлиги, ўәлаятлар турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў басқармалары ҳәмде Ташкент қалалық Турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў бас басқармасына ҳәр жылы 25 январына шекем усыныс етиледи. Қарақалпақстан Республикасы Турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министрлиги, ўәлаятлар турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў басқармалары ҳәмде Ташкент қалалық турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў бас басқармасы кандидатлар бойынша усынысларды белгиленген тәртипте көрип шығады ҳәмде ҳәр жылы 25 февралға шекем Өзбекстан Республикасы Турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министрлигине усыныс етеди. Министрликке туўрыдан-туўры бойсуныўшы шөлкемлер ҳәмде тағы басқа министрлик ҳәм мекемелер турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў тараўы хызметкерлерин көкрек нышаны менен сыйлықлаў бойынша усынысларды ҳәр жылы 25 февралға шекем министрликке усыныс етеди.

Өзбекстан Республикасы турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министри тәрепинен көкрек нышаны менен сыйлаўға тийисли усынысларды көрип шығыў бойынша Комиссия  шөлкемлестириледи. Комиссия жыйналысында кандидатлар  бойынша ҳүжжетлер үйренилинип, ҳәр жылы1 апрелге шекем ең мүнәсип кандидатлар бойынша жуўмақлаўшы шешим қабыл етиледи.

Өзбекстан Республикасы турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министрининг көкрек нышаны менен сыйлықлаў ҳаққындағы буйрығы ҳәр жылы 15 апрелге шекем қабыл етиледи. Көкрек нышаны ҳәр жылы 18 апрель – Өзбекстан Республикасы турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў тараўы хызметкерлери күни Рамазан яки Қурбан ҳайттан алдыңғы күнинде Өзбекстан Республикасы турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министри (ямаса оның тапсырмасы бойынша басқа жуўапкер шахслар) тәрепинен салтанатлы жағдайда тапсырылады.

Көкрек нышаны менен сыйлықланған шахслар ең кем айлық ис ҳақысының төрт есеси муғдарында бир жола төленетуғын пул сыйлығы алады.Бир жола төленетуғын пул сыйлықлары министрликтиң бюджеттен тысқары қаржылары есабынан тапсырылады. Бир шахс көкрек нышаны менен бир рет сыйлықланады.Көкрек нышаны мәмлекетлик сыйлықларынан кейин көкрек шеп тәрепине тағылади.

“Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш аълочиси ” көкрек нышаны