Хийўаға жетип келген биринши жолаўшы поезди

Xivaga yetib kelgan birinchi yoʻlovchi poyezdini aholi qanday kutib oldi?

“Тошкент” қубла вокзалынан жолға шыққан жолаўшы поезди “Хива” темир жол вокзалына жетип келди.

Поезддиң дәслепки жолаўшыларын Хорезм ўәлаяты ҳәкимлиги, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлери ўәкиллери, ҳақ ниетлилер, жаслар салтанатлы күтип алды.

“Өзбекстан темир жоллы” аксионерлик жәмиети хызметкерлери, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлери ўәкиллери, танымалы шайыр-жазыўшылар, мәденият ҳәм көркем өнер ўәкиллери, журналистлар қатнасқан илажда соңғы жылларда Хорезм ўәлаятының туризм саласындағы мүмкиншиликлерин толық жумысқа салыў, хорижлик саяхатшылар ҳәм жерлеслеримиз ушын барлық шараятлар жаратылыўна айрықша итибар қаратылыпатқанлығы атап өтилди.

Өзбекстан Жазыўшылар аўқамы баслығы Сирожиддин Саййид жаңа вокзал ашылыўы менен турғынларды қутлықлап, халқымыз қурылысшылық потенциалын сүўретлеўши қосықларынан оқыды.

 

photo5204264082641889894.jpg

photo5204264082641889895.jpg
дерек: uza.uz