Норматив ҳүжжетлер

ҮЙ-ЖАЙ КОММУНАЛ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ СИСТЕМАСЫН БАСҚАРЫЎДЫ ЖӘНЕДЕ ЖЕДЕЛЛЕСТИРИЎ ИС-ИЛӘЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-апрельдеги  5017-санлы

 

ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ МИНИСТРЛИГИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-апрельдеги  ПҚ-2900 санлы қарары

 

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮЙ-ЖАЙ КОММУНАЛ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ МИНИСТРЛИГИ, КӨП ҚАБАТЛЫ ҮЙ-ЖАЙ ФОНДЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ҚАДАҒАЛАЎ ИНСПЕКЦИЯСЫ ҲӘМ ДЕ «КОММУНХИЗМАТ» АГЕНТЛИГИ ҲАҚҚЫНДАҒЫ НЫЗАМЛАРДЫ ТАСТЫЙҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Министрлер Кабинетиниң 2017 жыл 2 июндағы 340-санлы қарары

2017-2021 ЖЫЛЛАРДА ИШИМЛИК СУЎ ТӘМИЙНАТЫ ҲӘМ КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМАҚЛАРЫН КОМПЛЕКС РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚЫЛЫЎ ДӘСТҮРИ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 20-апрельдеги ПҚ-2910 санлы қарары

 

2018-2022-ЖЫЛЛАРДА ЫССЫЛЫҚ ТӘМИЙНАТЫ СИСТЕМАЛАРЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ДӘСТҮРИ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 20-апрельдеги ПҚ-2912 санлы қарары

 

2017-2021 ЖЫЛЛАРДА КӨП КВАРТИРАЛЫ ҮЙ-ЖАЙ ФОНДЫН САҚЛАЎ ҲӘМ ОННАН ПАЙДАЛАНЫЎ ДИЗИМИН ЖӘНЕДЕ ЖЕДЕЛЛЕСТИРИЎ ИС-ИЛӘЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 24-апрельдеги ПҚ-2922 санлы қарары

 

КӨП КВАРТИРАЛЫ ҮЙЛЕРДИ БАСҚАРЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Нызамы 2019 жыл 7 ноябрь ЎРҚ–581 сан

 

КОРРУПЦИЯҒА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Нызамы 2017 жыл 3 январь ЎРҚ–419 сан

 

РЕСПУБЛИКА СУЎ ТӘМИЙНАТҚ СИСТЕМАСЫН ЖӘНЕДЕ ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2019 жыл 26-ноябрьдеги ПҚ-4536 санлы қарары

 

ИШИМЛИК СУЎЫ ТӘМИЙНАТ ҲӘМ АҚАБА СУЎ СИСТЕМАСЫН ЖӘНЕДЕ ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМДЕ ТАРАЎДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЙБАРЛАРЫ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АСЫРЫЎ ИС-ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2020 жыл 25-сентябрьдеги ПФ-6074 санлы пәрманы

 

Нызамшылық ҳүжжетлериниң орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириўде жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымлары басшыларының жеке жуўапкершилигин күшейттириўге тийисли қосымша илажлар ҳақкында

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 10-февральдағы ПФ–6166-санлы Пәрманы

 

 

МӘЛИМЛЕМЕЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Нызамы 2003-жыл 11-декабрь 560-II-санлы