Kóp qabatlı turaq jaylar

KÓP KVARTIRALÍ TURAQ-JAY FONDÍN SAQLAW HÁM OLARDAN PAYDALANÍW SISTEMASÍN KOMPLEKS RAWAJLANDÍRÍW XÁM JEDELLESTIRIW

turaq-jay kommunal xizmet kórsetiw tarawın basqarıw boyınsha kóp xojalıqlı turaq-jay fondınan paydalanıw hám olarǵa xizmet kórsetiw boyınsha jumıslar bazarın rawajlandırıwdıń imkaniyatın beretuǵın ámeliy vertikal sistemanı jaratıwǵa tiyisli kompleks ilajlardı ámelge asıradı;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondın remontlaw, abadanlastırıw hám onnan paydalanıw sharayatların jaqsılaw boyınsha programmalardı waqtında ámelge asırıw boyınsha kompleks ilajlardı támiyinleydi;

ámeldegi turaq-jay múlkdarları sheriklikleri hám basqarıw kompaniyalarınıń materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew hám jańaların shólkemlestiriw boyınsha kompleks ilajlardı ámelge asıradı;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondınan sapalı paydalanıw hám ol jaǵdaydaremontlaw-qayta tiklew jumısların ótkeriw ushın Ministrlik aymaqlıqbólindileri janındaǵı «Remontlaw-qayta tiklew xızmeti» DUK iskerliginmuwapıqlastıradı;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondini remontlaw, abadanlastırıw hám odanpaydalanıw sharayatların jaqsılaw boyınsha programmalar sheńberinde proektdanaldınǵı hám proekt hújjetleri ushın texnikalıq tapsırmalardı islep shıǵadıhám tastıyıqlaydı;

investitsiya programmalarınıń proekt-smeta hújjetlerinń hám texnikalıq-ekonomikalıq esap-kitaplarınıń, atap aytqanda xalıq ara finans shólkemlerikreditlerin jalb etken halda waqıtında islep shıǵilıwını támiyinleydi;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondın qurıw, rekonstrukciya etiw hám jetilisken remontlaw boyınsha proekt-smeta hújjetlerin islep shıǵıw hámde bul boyınsha jumıslardı ámelge asırıwǵa tiyisli mánzilli dástúrlerdi tastıyıqlaydı;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondın remontlaw, abadanlastırıw hám onnan paydalanıw sharayatların jaqsılaw boyınsha dástúrlerdi ámelge asırıw ushın ajratılatuǵın qarjılardan nátiyjeli hám maqsetli paydalanıw ilajlarını kóredi;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondın remontlaw, abadanlastırıw hám onnan paydalanıw sharayatların jaqsılaw boyınsha dástúrlerdi ámelge asırıw sheńberinde belgilengen buyırtpashılar hám proekt shólkemleri jumısların muwapıqlastıradı;

óz xızmeti sheńberinde turaq-jay munasábetleri tarawına tiyisli máseleler, atap aytqanda jasaw múmkin bolǵan qurılıslardan paydalanıw qaǵıydalarıntártipke saladı;

kóp xojalıqlı úyde jay múlk iyelerileriniń ulıwma múlkine salıstırǵanda energiyanı únemlew hám energetika natiyjeliligin asırıw boyınsha atqarılıwı shárt bolǵan ilajlardı belgileydi;

xalıqtı kóp xojalıqlı úylerdi basqarıw hám bunday basqarıwdı ámelgeasıratuǵın shólkemlerdi baqlaw sistemasınıń iskerlik kórsetiwi, turaq-jay munasábetleri qatnasıwshılarınıń huqıq hám minnetlemeleri tuwrısında informaciya menen támiyinleydi;

xalıq ushın arzan kóp xojalıqlı úyler qurıw, xalıq punktlerinde jaylasqan kóp xojalıqlı úylerdi rekonstrukciya kılıw, olardan paydalanıw, saqlaw hám remontlaw, olardıń texnikalıq hám paydalanıw jaǵdayın jaqsılaw máselesinde mámleketlik basqarıw shólkemleri hám orınlardaǵı atqarıw hákimiyatı shólkemleri iskerligin muwapıqlastıradı;

kóp xojalıqlı úy jay múlk iyelerileriniń ulıwma múlkin saqlaw, paydalanıw jáne onıń energetika natiyjeliligin asırıw boyınsha atqarılıwı shárt bolǵan ilajlar dizimin dwzedi hám tastıyıqlaydı;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondınıń turar jay binalardı jasaw ushın jaramsız dep tán alıw ilajların belgilengen tártipte ámelge asıradı;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondınıń avariya awhali monitoringin júrgizedi;

kóp xojalıqlı turaq-jay fondın gúz-qıs dáwirinde turaqlı islewge tayarlaw boyınsha orınlardaǵı atqarıw hákimiyatı shólkemleri, puqaralardıń ózin-ózibasqarıw shólkemleri hám menshik uy-jay múlk iyelerileri sheriklikleriniń iskerligin muwapıqlastıradı.