Инвестиция

 

Өзбекстан Республикасқ Президентиниң 2019-жыл 9-апрельдеги карары тийкарында «Өзбекстанның батыс бөлиминде ишимлик суў тәмийнаты системасын раўажландырыў» жойбары шеңберинде 2019-2023- жылларда Азия раўажланыў банки қатнасында улыўма баҳасы 172,3 млн.доллар болған қаржылар есабынан Қарақалпақстан Республикасының Нөкис, Беруний, Мойнақ, Қоңырат, Қараөзек ҳәм Әмиудәрья районлары халқын ишимлик суў тәмийнатын жақсылаў режелестирилген.

 

Жойбарды эмелге асырыў нәтийжесинде аймакдардағы 390 мыӊнан аслам халықтьӊ ишимлик суў менен тәмийинлениў дәрежесин 95 процентке жеткериў күтилмекте.

 

 

Сондай-ақ Жәхән банки қатнасында улыўма бахасы 74,0 млн. доллар болған «Нөкис хәм Тақыятас қаласы канализация системасын реконструкция қылыў» жойбарын 2020-2024-жылларда әмелге асырыў белгиленген болып, жойбар шеӊберинде Нөкис, Тақыятас, Хожели хәм Қоӊырат қалаларындағы 4 ақаба суў тазалаў объектлерин, 35ақаба суў насос станциялары ҳәм164,7 км ақабасуўтармақларынқурыўҳәм реконструкция қылыў жумысларынәмелге асырыў нәзерде тутылған. Жойбарды әмелге асырыў нәтийжесинде аймақларда жасаўшы 35 мьӊнан аслам халыктыӊақабасуў хызметлериниӊ жаксыланыўы күтилмекте.

 

Европа инвестиция банки қатнасында улыўма бахасы 26,4млн. доллар болган «Қарақалпақстан Республикасы Беруний ҳәм Бостан қалаларындаақабасуў системалары реконструкциясы» жойбары 2021-2025-жылларда әмелге асырылыўы белгиленген болып, буныңнәтийжесинде аймақтағы халықтыңақаба суў хызметлери менен тәмийинлениў дәрежесиниң артыўы ҳәм Беруний қаласында 50 процент, Бостан қаласында 80 процентке жетиўи күтилмекте.

 

Азия инфраструктура ҳәм инвестициялар банки қатнасында улыўма баҳасы 200,0 млн.доллар болған «Қарақалпақстан Республикасы ишимлик ҳәм ақаба суў системасын жақсылаўҳәм модернизация қылыў» жойбарын 2021-2025- жылларда әмелге асырыў белгиленген. Жойбар шеӊберинде 11 жер үсти ҳәм жер асты суў алыў, 25 ишимлик суў тарқатыў объектлери, 674,1 км ишимлик суўтармақларын қурыўҳәм реконструкция қылыў, 16 дана жаңа суўды душшыландырыў  үскенелеринорнатыў, жойбар аймақларындағы район орайларында 9 ақаба суў тазалаў объекти, 47 ақаба суў насос станциясы ҳәм202,6 км ақаба суў тармақларын қурыў, реконструкция жумысларыныңәмелге асырылыўы көзде тутылған.

 

 

Бул жойбарлардыңәмелге асырылыўы натийжесиндеҚарақалпақстан Республикасыныңусы аймақларда жасаўшы 155,0 мың адам орайласқан ишимлик суў менен жаңадан тәмийинленеди ҳәм179,2 мың адамның ишимлик суў тәмийнаты жақсыланады. Республикамыз халкының ишимлик суў менен тәмийинлениу дәрежеси 71,6 процентке жетиўи, сондай-аққала ҳәм район орайларында жасаўшы 138,1 мың халықтыңақаба суў хызмети жақсыланыуы ҳәм тәмийинлениў дәрежеси 53 процентке жеткерилиўи режелестирилген. Бүгинги күнде бул жойбарлардың техникалық, экономикалық, тийкарларын ислеп шығыўҳәм усы жылда режелестирилген қаржыларды өзлестириў жумыслары даўам етпекте.