Мәмлекетлик хызметлер

Үй-жай коммунал хыхмет көрсетиў министрлиги системасындағы кәрханалар тәрепинен көрсетилетуғын мәмлекетлик хызметлер дизими

T/r Мәмлекетлик хызметлер реестр номери Мәмлекетлик хызметтиң аты Мәмлекетлик хызметин көрсетиў нәтийжесин бериўши орган Төлеў түри Мәмлекетлик хызмети көрсетиў формасы Хызметтен пайдаланыў (Физикалық ҳәм юридикалық тәреплер)
075 Ыссылық тәмийнаты кәрханасы
1. 0751 Физикалық ҳәм юридикалық тәреплерди ыссылық тәмийнатына жалғаў Ыссылық тәмийнаты кәрханасы Пуллы Электрон Хызметтен пайдаланыў
2. 0752 Ыссы суў есаплағышын шешиў, орнатыў ҳәм салыстырыўға арза бериў Ыссылық тәмийнаты кәрханасы Бийпул Электрон Хызметтен пайдаланыў
3. 0753 Пайдаланыўшылардың ыссы суў есаплағышын алмастырыў Ыссылық тәмийнаты кәрханасы Пуллы Электрон Хызметтен пайдаланыў
4. 0754 Ыссы суў есаплағышын пломбалаў Ыссылық тәмийнаты кәрханасы Бийпул Электрон Хызметтен пайдаланыў
076 Суў ҳәм канализация хожалығы кәрханасы
5. 0761 Физикалық ҳәм юридикалық тәреплерди суў таъмийнаты ҳәм суў шығарып таслаў тармақларына жалғаў Суў ҳәм канализация хожалығы кәрханасы Пуллы Электрон Хызметтен пайдаланыў
6. 0762 Ишимлик суўы ушын есаплағыш үскинесин шешиў, орнатыў ҳәм салыстырыўға арза бериў Суў ҳәм канализация хожалығы кәрханасы Бийпул Электрон Хызметтен пайдаланыў
7. 0763 Пайдаланыўшылардың Ишимлик суўы ыссы суў есаплағышын алмастырыў Суў ҳәм канализация хожалығы кәрханасы Пуллы Электрон Хызметтен пайдаланыў
8. 0764 Пайдаланыўшылардың балансында болған суў таъмийнати ҳәм суўды шығарып таслаў қурылмаларина техник хызмет көрсетиў Суў ҳәм канализация хожалығы кәрханасы Пуллы Электрон Хызметтен пайдаланыў
9. 0765 Ишимлик суў есаплағышын пломбалаў Суў ҳәм канализация хожалығы кәрханасы Бийпул Электрон Хызметтен пайдаланыў

Тийкар: Мәмлекетлик хызметлер реестри

Мәмлекетлик хызметин көрсетиў ушын тийкар: Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 31-мартдағы 256-санлы қарары

1. Ichimlik suvga ulanish uchun texnik shart berish;
2. Suv ta’minoti va oqava suv loyiha oldi va loyiha hujjatlarini ishlab chiqish;
3. Kanalizatsiya xizmatlarini ulash uchun texnik shart berish;
4. Ichimlik suv bilan ta’minlash;
5. Oqava suvlarni qabul qilish;
6. Texnik suv bilan ta’minlash;
7. Texnik shartlar bajarilgandan keyin shartnoma;
8. Kommunal sohasida xodimlarni malakasini oshirish;
9. Xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlariga huquqiy yordam va konsultatiyalar berish;