#0x2525 БИРЛЕСКЕН АРАБ ӘМИРЛИКЛЕРИНЕ ЖОҚАРЫ ДӘРЕЖЕДЕГИ САПАР ЕТИЎ ЖУЎМАҒЫНДА ҚАБЫЛ ЕТИЛГЕН КЕЛИСИМЛЕР ҲӘМ ШӘРТНАМАЛАРДЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ БОЙЫНША ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕП БЕРИЛДИ – Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан