#0x2525 Нөкис суў тазалаў имаратында aйрықша жағдайлардың алдын алыў бойынша оқыў машқулаты болып өтти – Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан