#0x2525 Қоңырат районының “Қарақалпақстан” полелкасында көп қабатлы үйлерде алып барылап атырган ремонтлаў жумыслары – Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан