Системадағы карханалар

«Түйемойын-Нөкис» регионаралық суў қубырларынан пайдаланыў басқармасы» мәмлекетлик уритар кәрханасы

Деректор ў.а: Утениязов Мырзамурат Жумамуратович

Мәнзил: Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, Ерназар Алакөз көшеси номерсиз жай

Тел: (8-361) 226-51-50

Электрон почта: vodovodrk@umail.uz
Мәжбуриятлары

 

«Коммуналлық ыссылық орайы» мәмлекетлик уритар кәрханасы

Деректор: Бердекешов  Турдыбек Бекимбетович

Мәнзил: 230100, Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, Беруний көшеси 20 жай

Тел: (0-361) 223-11-52

Электрон почта: issiliq-orayi@umail.uz
Мәжбуриятлары

 

«Тахиаташ ыссылық тармақлары» жуўапкершилиги шекленген жәмийети

Басшы ў.а.: Алламбергенов  Қуанышбай  Махсетбаевич

Мәнзил: Қарақалпақстан Республикасы, Тахиаташ районы, Танташев көшеси номерсиз жай

Тел: (0-361) 572-50-12

Электрон почта: tahiatasissiliq@mail.ru
Мәжбуриятлары

 

«Оңлаў ҳәм тиклеў хызмети» мәмлекетлик уритар кәрханасы

Деректор: Караматдинов Есенбай Бисенович

Мәнзил: 230100, Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, Беруний көшеси 20 жай

Тел: (0-361) 223-89-67

Электрон почта: tamirlash@list.ru
Мәжбуриятлары

 

«Бирден-бир есап-санақ орайы» мәмлекетлик уритар кәрханасы

Деректор: Убенов  Ерлибек  Утениязович

Мәнзил: 230100, Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, Беруний көшеси 20 жай

Тел: (0-361) 223-83-57

Электрон почта: ersnukus@umail.uz
Мәжбуриятлары