• Виртуал қабыллаўхана
  • Сайт картасы
  • Кабинетке кириў

Норматив ҳүжжетлер

 

ҮЙ-ЖАЙ КОММУНАЛ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ СИСТЕМАСЫН БАСҚАРЫЎДЫ ЖӘНЕДЕ ЖЕДЕЛЛЕСТИРИЎ ИС-ИЛӘЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-апрельдеги  5017-санлы

 

ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ МИНИСТРЛИГИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-апрельдеги  ПҚ-2900 санлы қарары

 

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮЙ-ЖАЙ КОММУНАЛ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ МИНИСТРЛИГИ, КӨП ҚАБАТЛЫ ҮЙ-ЖАЙ ФОНДЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ҚАДАҒАЛАЎ ИНСПЕКЦИЯСЫ ҲӘМ ДЕ «КОММУНХИЗМАТ» АГЕНТЛИГИ ҲАҚҚЫНДАҒЫ НЫЗАМЛАРДЫ ТАСТЫЙҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

 

Министрлер Кабинетиниң 2017 жыл 2 июндағы 340-санлы қарары

2017-2021 ЖЫЛЛАРДА ИШИМЛИК СУЎ ТӘМИЙНАТЫ ҲӘМ КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМАҚЛАРЫН КОМПЛЕКС РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚЫЛЫЎ ДӘСТҮРИ ҲАҚҚЫНДА

 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 20-апрельдеги ПҚ-2910 санлы қарары

 

2018-2022-ЖЫЛЛАРДА ЫССЫЛЫҚ ТӘМИЙНАТЫ СИСТЕМАЛАРЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ДӘСТҮРИ ҲАҚҚЫНДА

 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 20-апрельдеги ПҚ-2912 санлы қарары

 

2017-2021 ЖЫЛЛАРДА КӨП КВАРТИРАЛЫ ҮЙ-ЖАЙ ФОНДЫН САҚЛАЎ ҲӘМ ОННАН ПАЙДАЛАНЫЎ ДИЗИМИН ЖӘНЕДЕ ЖЕДЕЛЛЕСТИРИЎ ИС-ИЛӘЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 24-апрельдеги ПҚ-2922 санлы қарары

 

 

КӨП КВАРТИРАЛЫ ҮЙЛЕРДИ БАСҚАРЫЎ ҲАҚҚЫНДА

 

Өзбекистан Республикасы Нызамы 2019 жыл 7 ноябрь ЎРҚ–581 сан

 

 

KORRUPSIYAG’A QARSI GU’RESIW HAQQINDA

 

Өзбекистан Республикасы Нызамы 2017 жыл 3 январь ЎРҚ–419 сан