Министрлик жаңалықлары

Үйди ким қандай ысытады?


Көп мәмлекетлерде орайлық қиздырыў системасы жоқ. Олар хожалықларын қалай ысытады? Индивидуал қыздырыў системасының абзаллықлары неде?     Индивидуал система ҳәр…

Дүньяның ири мәмлекетлеринде турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў системасы қандай ислейди?


Шведлер коммунал тараўға тийисли түсинбеўшиликлерди турақ-жай судында шешеди, Австралиялылар болса квартирада есаплағыш болмаса, суў ушын салық төлемеслик ҳуқықына ийе…  …

Германия ҳәм Финландияда үйлер қандай ысытылады?


  Дүньяның түрли жерлериндеги ыссылық тәмийнатына жантасыў ықлым, енергия дереклериниң бар екенлиги ҳәм қоршаған-орталыққа болған мунәсибетке байланыслы. Ушыған байланыслы, қиздырыў…

Канализация қубырлары тығылғанда не қылыў керек?


Ақаба суў (канализация) қубырларының тығылыўы дерлик ҳәмме хожалықларда ушырасатуғын жағымсыз жағдай. Ол тек ғана инсан кейпиятына унамсыз тәсир өткерип қалмай,…


SHAKAR (III toifa) 6883,1 [ 103,1] POLIPROPILEN FR-170H 17160,2 [0,0] POLIPROPILEN Y130 17707,3 [ 672,7] PAXTA YOG`I 13004,6 [ 6,7] PAXTA TOLASI (1 sort 4 tip) 18200,0 [ 288,3] BENZIN (91) 7488,8 [ 114,0] BENZIN (80) 6153,4 [ 412,2] SUYULTIRILGAN GAZ 2942,1 [ 157,6] DIZEL YOQILG`ISI 6423,2 [ 600,7] SANOAT MOYI I-20 A 6890,1 [ 0,1] MOTOR MOYI M-20 A 8188,2 [ 436,0] KO`MIR ( SSSSh - 13 ) 364,9 [ 31,7] POLIETILEN F-0120 18688,0 [ 98,3] POLIETILEN I-0760 12033,3 [ 771,0] POLIETILEN B-Y 460 12344,0 [0,0] ARMATURA (12) 8383,7 [ 291,7] ARMATURA (14) 8478,6 [0,0] SEMENT PC M 400 D 20 666,7 [ 18,0] SEMENT SSPC M 400 D-0 1182,7 [ 219,8] SEMENT SSPC M 400 D 20 739,2 [ 28,0] SHIFER (donasi) 39000,0 [ 4435,7] SULFAT AMMONIY 1594,9 [ 22,2] SHELUXA 2039,9 [ 11,5] SHROT 2821,0 [ 9,6] OMUXTA YEM 1632,9 [ 90,9] WWW.UZEX.UZ SUGAR (III category) 6883,1 [ 103,1] POLYPROPYLENE FR-170H 17160,2 [0,0] POLYPROPYLENE Y130 17707,3 [ 672,7] COTTON-SEED OIL 13004,6 [ 6,7] COTTON FIBER (grade 1 type 4) 18200,0 [ 288,3] GASOLINE (91) 7488,8 [ 114,0] GASOLINE (80) 6153,4 [ 412,2] PROPANE 2942,1 [ 157,6] DIESEL-OIL 6423,2 [ 600,7] INDUSTRIAL OIL I-20 A 6890,1 [ 0,1] MOTOR OIL M-20 A 8188,2 [ 436,0] COAL 364,9 [ 31,7] POLYETHYLENE F-0120 18688,0 [ 98,3] POLYETHYLENE I-0760 12033,3 [ 771,0] POLYETHYLENE B-Y 460 12344,0 [0,0] REBAR (12) 8383,7 [ 291,7] REBAR (14) 8478,6 [0,0] CEMENT PC M 400 D 20 666,7 [ 18,0] CEMENT SSPC М-400 Д-0 1182,7 [ 219,8] CEMENT SSPC M 400 D 20 739,2 [ 28,0] ROOFING SLATE 39000,0 [ 4435,7] AMMONIUM SULFATE 1594,9 [ 22,2] COTTON-SEED HULLS 2039,9 [ 11,5] COTTON CAKE 2821,0 [ 9,6] MIXED FODDER 1632,9 [ 90,9] WWW.UZEX.UZ]

Республика Каракалпакстан

...